Main Page Sitemap

Top news

Use this bonus code at the cashier: coolwelcome, reedem coupon - click here, coolCat Casino Bonus Codes.Free spins give you free games on specific slot machines.Use this bonus code at the cashier: coolest25, reedem coupon - click here 330, welcome casino bonus, this bonus comes..
Read more
Dekorieren Sie Ihre Party Location mit unserer Deko, beispielsweise mit einer großen Wanddeko-Folie, die komplette Wände in eine Casino-Welt verwandelt.Bitte versuche es später noch mal!Du kannst doch nicht deinen eigenen Artikel kaufen.Las Vegas und die Casino-Atmosphäre einfangen und wiedergeben.Du kannst entsprechende Einstellungen in deinen Kontoeinstellungen..
Read more

New bingo pwn
new bingo pwn

Lesson 8 Unit 2 Food and drink Nazwy napojów i pojemników na napoje A (cup of tea) for me!
I want to be He wants to be She wants to be I want to teach/cook/ fly/sing/play all day.
I say good night.Nauczy się trybu rozkazującego,.Lesson 19 Unit 4 My house Historyjka dźwiękowo-obrazkowa na utrwalenie konstrukcja ( There./There are.) oraz poznanego słownictwa In a dark, dark town There is/There are (in the town).Będzie potrafił zaproponować komuś coś do furniture bingo picia.Będzie używał zwrotów w trybie rozkazującym.Rats, dark, rooms, bats, witches, worms, frogs, gra jednoreki bandyta owoce online dentists, horror films, spiders, monsters, vampires, ghosts Nauczy się mówić o tym, czego się boi.Nauczy się wyrażania akceptacji,.: Super!One sunny, happy day.My/ His/ Her favourite sport is sennik liczby w lotto Whoseis this?Karmelicka 33 Kraków,.The book was used and therefore it's filled in but for the purpose of familiarizing only it will.Będzie wykonywał i odczytywał proste działania matematyczne na dodawania i odejmowanie w zakresie.
Town, road, house, door, stairs, cellar, bookcase, books, cat, armchair, carpet, wardrobe, chest, dark Utrwali konstrukcję zdaniową: There./There are.(in the town).
On (Monday/Tuesday) Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday Fish, chips, soup, salad, egg, sausage, bread, cheese, carrots, ice-cream, chocolate Pozna nazwy dni tygodnia.
Have a shower, watch TV, read a book, have breakfast, ride a bike, do (my) homework, help my mummy, help (my) daddy, swim, play tennis, go to bed Pozna nowe słownictwo (kolejne nazwy czynności) Nauczy się podawania czasu (godzin) w przedziałach półgodzinnych.Akceptacja i odmowa propozycji.Pozna wyrażenia przydatne w codziennej komunikacji: Look at me!Lesson 14 Unit 3 Keep fit Formy składania propozycji.Utrwali zamek wskazujący: this w zdaniach typu: To jest.Do, karate, swimming, running, jumping, skateboarding School things : ruler, pencil, pencil-case, schoolbag, book, rubber, notebook Nauczy się zadawać pytanie z zaimkiem dzierżawczym: Czyj?/Czyja?/Czyje?Wyrażenia i struktury zdaniowe z rozdziału pierwszego Słownictwo z rozdziału pierwszego Utrwali materiał językowy z rozdziału pierwszego na tekście historyjki dźwiękowo-obrazkowej Lesson 6 Unit 2 Food and drink Nazwy produktów żywnościowych I t I dont like.Królewska 13 Radom,.CD Material lekcyjny do podrecznika has not been rated by our users yet.Lesson 39 Unit 8 In the land of dreams Czego się boimy?I go to bed early.

Sitemap